Aktualności

Usunięcie nazwisk na kasetach domofonowych. 2018-05-24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu informuje, że z dniem 15.06.2018 roku zostaną usunięte w budynkach wszystkie nazwiska umieszczone na domofonach, zatem jeżeli wyrażają Państwo wolę na umieszczenie swojego nazwiska, konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni. Na wyraźną prośbę oraz po uzyskaniu Państwa zgody nazwisko danego mieszkańca ponownie zostanie umieszczone na domofonie.

Deratyzacja 2018-05-14

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Dębina" informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/780/VI\2013, z dniem 11 maja 2015r. w piwnicach wszystkich budynków osiedla została wyłożona trutka przeciw gryzoniom.

W związku z powyższym prosimy zachować wszelkie środki ostrożności by uniknąć zatrucia ludzi lub zwierząt domowych.

Wejście do bloku os. Dębina 5 2018-05-10

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców bloku os. Dębina 5 o notorycznym przebywaniu na klatce schodowej  osób bezdomnych Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zamontowaniu w drzwiach wejściowych do tego budynku zwory elektromegnetycznej. Obecnie do budynku os. Dębina 5 można wejść za pomocą indywidualnego, przypisanego do każdego mieszkania kodu do domofonu lub breloków zbliżeniowych (pastylki - chipu). Wyjście z budynku odbywa się po naciśnięciu przycisku umieszczonego przy drzwiach. Do budynku nie można wejść przy pomocy klucza. W przypadku przerwy w dostawie prądu drzwi wejściowe pozostaną otwarte. Breloki zbliżeniowe można zakupić w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

Ogłoszenia

Przegląd instalacji elektrycznej data: 2018-07-30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” informuje, że od 1 sierpnia rozpoczyna się obligatoryjny przegląd instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach Spółdzielni. W pierwszej kolejności przegląd zostanie wykonany w budynkach:
- os. Dębina 1 – 1 sierpnia 2018
- os. Dębina 2 – 2 sierpnia 2018
- os. Dębina 3 – 3 sierpnie 2018.
Szczegółowe terminy wykonania przeglądu zostaną podane w osobnych komunikatach wywieszanych na tablicach ogłoszeń.

Przegląd zostanie wykonany przez firmę Martel Serwis Sp. z o.o.

Przetarg na wykonanie prac remontowych. data: 2018-06-06

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina”

os. Dębina 106, 61-450 Poznań 

zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

  1. Budowa sieci zimnej wody – przyłącze od sieci miejskiej w ul. Łozowej do budynku nr 10 na o. Dębina wraz z wykonaniem stacji podnoszenia wody.
  2. Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach nr 8 i 9 na osiedlu Dębina w Poznaniu.
  3. 5-cio letni przegląd elektryczny budynków mieszkalnych.
  4. Prace ogólnobudowlane remontowe w tym: 
    - remont balkonów – wymiana opierzeni i posadzek,
    - remonty cząstkowe dachów.
  5. Wykonanie oznakowania poziomego – parkingi i zatoki postojowe.

 

więcej ...

Pojemniki na odpady Bio Dębina 16ABC i 17ABC data: 2018-06-04

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” informuje, że z powodu niedotrzymania terminu wywozów bioodpadów przez Związek Międzygminny GOAP i  związanego z tym długotrwałego zalegania śmieci, na okres letni pojemniki zostały przeniesione do zasieków śmieciowych w pobliżu budynków nr 9, 19 i 23 A.Do czasy prawidłowego funkcjonowania wywozów oraz terminowego mycia naszych pojemników prosimy bioodpady segregować w pojemnikach na tych lokalizacjach.Spółdzielnia interweniuje w tej sprawie w Związku Międzygminnym GOAP, w biurze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w Straży Miejskiej m. Poznania.Przypominamy, że do pojemników z bioodpadami wrzucamy: wyroby piekarnicze, skorupki jajek, kawa, herbata (fusy), ciasta, zwiędłe kwiaty, liście itp.