Aktualności

Wysokie koszty termomodernizacji 2015-06-12

W związku z zainteresowaniem części mieszkańców sprawą termomodernizacji budynków Zarząd Spółdzielni informuje, że zlecił wykonanie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – docieplenia budynku nr 16 na osiedlu Dębina w Poznaniu. Nasze budynki są „powtarzalne” i koszty oraz efekt oszczędności ciepła bardzo podobne....

więcej ...

Droga z gładkim asfaltem, ale nie można z niej korzystać 2015-05-14

Mieszkańców naszego osiedla od soboty 9 maja bulwersują znaki zakazu umieszczone przy drodze biegnącej wzdłuż ulicy Dolna Wilda. Poniżej przedstawiamy artykuł opublikowany dzisiaj na stronie epoznan.pl

W ramach budowy kolektora wzdłuż ulicy Dolna Wilda Aquanet wybudował asfaltową drogę, która docelowo ma się stać ścieżką pieszo-rowerową. Kilka dni temu przy drodze ustawiono znaki informujące o… zakazie wstępu pieszych. Mieszkańcy dziwią się, że nie mogą korzystać z „idealnej” ścieżki. Okazuje się, że sprawa jest skomplikowana m.in. przez tymczasową rezygnację z pomysłu poszerzania Dolnej Wildy....

więcej ...

KOMUNIKAT - DERATYZACJA 2015-05-07

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Dębina" informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/780/VI\2013, z dniem 11 maja 2015r. w piwnicach wszystkich budynków osiedla została wyłożona trutka przeciw gryzoniom.

W związku z powyższym prosimy zachować wszelkie środki ostrożności by uniknąć zatrucia ludzi lub zwierząt domowych.

Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni data: 2015-05-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu

uprzejmie zaprasza na 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godzinie 17°°      
w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu.

  

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego  Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przedstawienie sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2014 rok.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 11. Informacja o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 12. Zakończenie obrad.

   Proponowany porządek obrad, regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie roczne finansowe, sprawozdanie Zarządu i projekty uchwał są do wglądu i zapoznania się w siedzibie Spółdzielni. Niektóre materiały są do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni: www.smdebina.poznan.pl.

Uprasza się o zabranie na Walne Zgromadzenie Członków dowodu tożsamości w celu ustalenia tożsamości Członka Spółdzielni.

Poznań dnia 21 maja 2015r

Przetarg na prace budowlane. data: 2015-05-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębina
61-450 poznań, osiedle Dębina 106 

zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych na osiedlu Dębina w Poznaniu.

 

 

Zestawienie prac:

 1. Prace remontowo – budowlane w tym dekarskie.
 2. Prace brukarskie
 3. Prace instalacyjne
 4. Monitoring
 5. Okresowe przeglądy techniczne budynków
 6. Konserwacja instalacji i urządzeń domofonów.

 

 

 

więcej ...

Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego os. Dębina 1/2 data: 2015-05-11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu informuje, że ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego:

Os. Dębina 1/2
powierzchnia: 37,73m2
cena wywoławcza: 14,00 zł/m2

więcej ...