Aktualności

Zniesiono pobór opłat od posiadania psów. 2016-01-20

Urząd Miasta Poznania informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXI/279VII/2015 od 01 stycznia 2016r. na terenie miasta Poznania zniesiono pobór opłat od posiadania psów.

Pogoda dla prosumenta. 2016-01-15

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w konkursie „Słoneczny Patrol” organizowanym przez Stowarzyszenie  „Wolna Przedsiębiorczość”.  Celem konkursu jest zachęcenie do poszukiwania rozwiązań proekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w formie pisemnej, fotograficznej, rysunkowej, w formie schematu bądź filmu, w której uczestnik wyjaśnia, jak zastosowanie energii odnawialnej wpłynie na standard ekonomiczny i ekologiczny budynku.

Prace można nadsyłać do dnia 31.01.2016.

Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.pogodadlaprosumenta.pl/konkurs

Wymiana pionów wodnych w budynku 17ABC 2015-07-09

Zarząd Spółdzielni informuje, że realizując plan remontów przystępuje do wymiany pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku os. Dębina 17A, 17B i 17C. Prace prowadzone będą w okresie od 20 lipca do 30 września br.  a wykonawcą będzie:
Envirotech – sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7 .60-845 Poznań

Dokładne terminy prowadzenia prac zostaną podane w ogłoszeniach sukcesywnie umieszczanych na klatkach schodowych. W ogłoszeniach podany będzie także numer telefonu osoby koordynującej harmonogram prac. W przypadku kolizji planowanego terminu realizacji prac z planami urlopowymi będą Państwo mogli ustalić dogodny dla siebie termin.  

Ogłoszenia

Lustracja data: 2016-04-04

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” informuje, że z dniem 4 kwietnia br. przedstawiciel Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie rozpoczął badania lustracyjne naszej Spółdzielni. Lustracja dotyczy okresu trzech lat: 2013, 2014 i 2015. Ewentualne uwagi, w sprawach naszej Spółdzielni, do lustratora prosimy kierować do biura Zarządu – os. Dębina 106. 

Nowe wysokości miesięcznej opłaty eksploatacyjnej. data: 2016-03-22

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina informuje, że zgodnie z art.4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługuje prawo do lokali są zobowiązani do pokrywania kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących mienie....

więcej ...

Przetarg na zmianę systemu rozliczania ciepła i wody data: 2015-09-25

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „ Dębina ”

Os. Dębina 106 ,  61-450 Poznań

zaprasza do składania ofert na wykonywanie prac w budynkach mieszkalnych i usługowych na os. Dębina w Poznaniu związanych z:

 

  1.  Wymianą elektronicznych podzielników kosztów ciepła na podzielniki przystosowane do odczytu radiowego z jednoczesnym założeniem bazy danych i późniejszym rozliczaniem kosztów ciepła w okresach 12-to miesięcznych.

 

  1.  Montaż modułów radiowych na istniejących wodomierzach firmy ISTA z jednoczesnym założeniem bazy danych i rozliczaniem kosztów ilości zużytej wody oraz kosztów jej ogrzania w okresach 12-to miesięcznych – w okresie jak podzielniki.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1.

 

Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu Dębina 106 w Poznaniu, codziennie w godzinach 8ºº - 13ºº. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z przetargiem są członkowie Zarządu Spółdzielni.

 

Po zapoznaniu się ze szczegółowym zakresem prac prosimy o podanie netto kosztu zadania. Zarząd nie dopuszcza możliwości podziału zadania.

 

Oferty, w zamkniętych kopertach, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16 listopada 2015 roku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

 

SIWZ - telemetria

Zarząd Spółdzielni