Aktualności

Spotkanie z baśniami arabskimi dla dzieci i rodziców. 2015-09-10

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” i Karawana Opowieści zapraszają do Klubu Osiedlowego „Dębczak” w sobotę 17 października 2015r. na godzinę 17.00 na spotkanie z baśniami dla dzieci i rodziców. Na spotkaniu przedstawiona zostanie historia księżniczki, która miała bardzo długie i piękne włosy, historia mądrej papugi, a także bociana, który kiedyś był kalifem.... Razem spróbujemy przechytrzyć zbójców, ale czy nam się to uda?
Posłuchajcie opowieści na dywanie z piasku, wśród pięknej muzyki wyruszymy w daleką podróż, a wszystko to dzięki wyobraźni każdego z Was....
Baśnie przy akompaniamencie muzycznym wykonywanym na oud i bębnie obręczowym  przez pochodzącego z Palestyny Nadala Kalboneh opowiadać będzie Szymon Góralczyk.
Wstęp bezpłatny.

Wymiana pionów wodnych w budynku 17ABC 2015-07-09

Zarząd Spółdzielni informuje, że realizując plan remontów przystępuje do wymiany pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku os. Dębina 17A, 17B i 17C. Prace prowadzone będą w okresie od 20 lipca do 30 września br.  a wykonawcą będzie:
Envirotech – sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7 .60-845 Poznań

Dokładne terminy prowadzenia prac zostaną podane w ogłoszeniach sukcesywnie umieszczanych na klatkach schodowych. W ogłoszeniach podany będzie także numer telefonu osoby koordynującej harmonogram prac. W przypadku kolizji planowanego terminu realizacji prac z planami urlopowymi będą Państwo mogli ustalić dogodny dla siebie termin.  

Wysokie koszty termomodernizacji 2015-06-12

W związku z zainteresowaniem części mieszkańców sprawą termomodernizacji budynków Zarząd Spółdzielni informuje, że zlecił wykonanie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – docieplenia budynku nr 16 na osiedlu Dębina w Poznaniu. Nasze budynki są „powtarzalne” i koszty oraz efekt oszczędności ciepła bardzo podobne....

więcej ...
Ogłoszenia

Przetarg na zmianę systemu rozliczania ciepła i wody data: 2015-09-25

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „ Dębina ”

Os. Dębina 106 ,  61-450 Poznań

zaprasza do składania ofert na wykonywanie prac w budynkach mieszkalnych i usługowych na os. Dębina w Poznaniu związanych z:

 

  1.  Wymianą elektronicznych podzielników kosztów ciepła na podzielniki przystosowane do odczytu radiowego z jednoczesnym założeniem bazy danych i późniejszym rozliczaniem kosztów ciepła w okresach 12-to miesięcznych.

 

  1.  Montaż modułów radiowych na istniejących wodomierzach firmy ISTA z jednoczesnym założeniem bazy danych i rozliczaniem kosztów ilości zużytej wody oraz kosztów jej ogrzania w okresach 12-to miesięcznych – w okresie jak podzielniki.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1.

 

Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu Dębina 106 w Poznaniu, codziennie w godzinach 8ºº - 13ºº. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z przetargiem są członkowie Zarządu Spółdzielni.

 

Po zapoznaniu się ze szczegółowym zakresem prac prosimy o podanie netto kosztu zadania. Zarząd nie dopuszcza możliwości podziału zadania.

 

Oferty, w zamkniętych kopertach, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16 listopada 2015 roku. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

 

SIWZ - telemetria

Zarząd Spółdzielni

Przetarg na wynajem boksy garażowego os. Dębina 17/74 data: 2015-09-02

Komunikat z dnia 02.09.2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu informuje, że ogłasza przetarg na wynajem boksu garażowego:

Os. Dębina 17/74

powierzchnia: 18,3m2

cena wywoławcza: 10,00 zł/m2

Opis: boks garażowy mieści się w hali garażowej na os. Dębina 17 i posiada oświetlenie podłączone do podlicznika wspólnego z boksem nr 73. Cena najmu nie obejmuje kosztów mediów.

Przetarg ustny odbędzie się w Klubie Osiedlowym „Dębczak” w Poznaniu na os. Dębina 107, dnia 29.09.2015r. o godzinie 1030. Cena najmu nie obejmuje kosztów mediów.

więcej ...

Przetarg na wynajem boksu garażowego os. Dębina 17/73 data: 2015-09-02

Komunikat z dnia 02.09.2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dębina” w Poznaniu informuje, że ogłasza przetarg na wynajem boksu garażowego:

Os. Dębina 17/73

powierzchnia: 21,20m2

cena wywoławcza: 10,00 zł/m2

Opis: boks garażowy mieści się w hali garażowej na os. Dębina 17 i posiada oświetlenie podłączone do podlicznika wspólnego z boksem nr 74. Cena najmu nie obejmuje kosztów mediów.

Przetarg ustny odbędzie się w Klubie Osiedlowym „Dębczak” w Poznaniu na os. Dębina 107, dnia 29.09.2015r. o godzinie 1000. Cena najmu nie obejmuje kosztów mediów.

więcej ...